[1]
Kuliešienė E., „Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija“, BL, t. 2, p. 429-446, spal. 2012.