[1]
Kaminskas-Krinčius A., „Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija“, BL, t. 2, p. 447-475, spal. 2012.