[1]
Būčys Žygintas, „Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai“, BL, t. 2, p. 477-535, spal. 2012.