[1]
PangonytėR., „Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose“, BL, t. 6, p. 100-120, gruodž. 2019.