[1]
KlietkutėJ., „Bajorų Mongirdų genealogija“, BL, t. 6, p. 121-147, gruodž. 2019.