[1]
JasiūnienėG., „Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a.“, BL, t. 6, p. 148-166, gruodž. 2019.