PetreikisT. „Aukštaitijos Knygos kultūros Tyrimų Metmenys“. Bibliotheca Lituana, T. 5, 2018 m.lapkričio, p. 15-32, doi:10.15388/BiblLita.2018.V.11764.