PacevičiusA. „Pratarmė“. Bibliotheca Lituana, T. 3, 2014 m.gruodžio, p. 7-14, doi:10.15388/BiblLita.2014.3.15555.