Lobachevskaja O. „Baltarusijos kraštotyrinės Fotografijos Pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) Palikimas Vilniaus Universiteto Bibliotekos Rankraščių Skyriuje“. Bibliotheca Lituana, T. 3, 2014 m.gruodžio, p. 152-65, doi:10.15388/BiblLita.2014.3.15567.