Krūmiņa L. „Latvijos Atminties Institucijų Suskaitmenintų Kolekcijų elektroninės Paslaugos“. Bibliotheca Lituana, T. 3, 2014 m.gruodžio, p. 196-08, doi:10.15388/BiblLita.2014.3.15572.