PacevičiusA. „Atminties Institucijų Rinkiniai: Naujos Tyrimų Kryptys“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 9-18, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15578.