Krauls I. „Bibliotekininkystės Mokslo Paradigmos Tinklaveikos visuomenėje“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 19-32, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15579.