Braziūnienė A. „Senųjų Asmeninių Lietuvos Bibliotekų Tyrimai: Status Quo“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 33-65, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15580.