Garliauskas V. „Lietuvos Katalikų bažnyčių Metrikų Knygų Tyrimo gairės“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 66-105, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15581.