Žilys S. „Bažnyčių Metrikų Knygos Ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Skyriuje: Kilmė Ir Konfesiniai Ypatumai“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 123-54, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15583.