Steponaitienė J. „Senieji rankraštiniai Bibliotekų Katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo Bibliotekoje“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 155-69, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15584.