Keršytė N. „Vilniaus Laikinosios Archeologijos Komisijos Paveldo Misija“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 171-89, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15585.