Būčys Žygintas. „Antikinių Vazų ,istorinė atmintis‘: Kolekcionavimo Aspektas XIX A. Lietuvoje“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 191-10, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15586.