Keršytė N. „Tarybinių Laikų Ir Tarybinių rašytojų įmuziejinimo Paradigmos“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 237-54, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15588.