Pietrzkiewicz I. „Inwentarz kościoła Św. Piotra Na Antokolu Spisany Przez Piotra Korkonosa Z 1609 Roku“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 313-28, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15591.