Witkowski R. „Katalog Biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła W Nieświeżu (1651)“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 329-7, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15592.