Kuliešienė E. „Vilniaus Senosios Regulos Karmelitų Vienuolyno Prie Šv. Jurgio bažnyčios Bibliotekos 1677 Metų Inventorius: šaltinio Publikacija“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 429-46, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15593.