Kaminskas-Krinčius A. „Seniausiosios išlikusios Originalios 1705–1726 M. Stakliškių bažnyčios krikšto Metrikų Knygos Fragmento (1705–1710) Publikacija“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 447-75, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15594.