Būčys Žygintas. „Vilniaus Archeologijos Komisijos 1856–1858 M. Posėdžių Protokolai“. Bibliotheca Lituana, T. 2, 2012 m.spalio, p. 477-35, doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15595.