PacevičiusA. „Introduction“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 9-13, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.1.