BudrysE. „Kas Yra Lietuvis? Vladislavo Mickevičiaus tėvynės paieškos“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 14-31, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.2.