BagdonasV. „Genealogijos Ir Vietos Istorijos Tyrimų galimybės Panevėžio krašte (metrikų Knygų Duomenimis)“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 32-44, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.3.