MikelinskaitėA. „Juozo Miltinio Autobiografijos: Tekstai Ir Kontekstai“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 69-81, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.5.