PangonytėR. „Prozopografijos galimybės Karpių giminės Genealoginiuose Tyrimuose“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 100-2, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.7.