KlietkutėJ. „Bajorų Mongirdų Genealogija“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 121-47, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.8.