JasiūnienėG. „Genealoginiai ryšiai Žemaitijos Bajorų Heraldikos šaltiniuose XVI A. Antroje pusėje – XVIII A.“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 148-66, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.9.