Railaitė-BardėA. „Genealogija XIX amžiuje: Prievolė Ir Priemonė Versus Patyrimas Ir Emocija“. Bibliotheca Lituana, T. 6, 2019 m.gruodžio, p. 167-84, doi:10.15388/BiblLita.2018.VI.10.