Žilys, Saulius. „Bažnyčių Metrikų Knygos Ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Skyriuje: Kilmė Ir Konfesiniai Ypatumai“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 123-154. žiūrėta rugsėjo 17, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15583.