Steponaitienė, Jolita. „Senieji rankraštiniai Bibliotekų Katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo Bibliotekoje“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 155-169. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15584.