Keršytė, Nastazija. „Vilniaus Laikinosios Archeologijos Komisijos Paveldo Misija“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 171-189. žiūrėta rugsėjo 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15585.