Būčys, Žygintas. „Antikinių Vazų ,istorinė atmintis‘: Kolekcionavimo Aspektas XIX A. Lietuvoje“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 191-210. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15586.