Keršytė, Nastazija. „Tarybinių Laikų Ir Tarybinių rašytojų įmuziejinimo Paradigmos“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 237-254. žiūrėta spalio 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15588.