Cicėnienė, Rima. „Senieji Atminties Institucijų Katalogai Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos rankraščių Fonduose: Slucko Šv. Elijo Vienuolyno 1575 M. Inventoriaus Atvejis“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 255-277. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15589.