Pietrzkiewicz, Iwona. „Inwentarz kościoła Św. Piotra Na Antokolu Spisany Przez Piotra Korkonosa Z 1609 Roku“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 313-328. žiūrėta rugsėjo 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15591.