Witkowski, Rafał. „Katalog Biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła W Nieświeżu (1651)“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 329-427. žiūrėta rugsėjo 17, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15592.