Kuliešienė, Erika. „Vilniaus Senosios Regulos Karmelitų Vienuolyno Prie Šv. Jurgio bažnyčios Bibliotekos 1677 Metų Inventorius: šaltinio Publikacija“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 429-446. žiūrėta spalio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15593.