Būčys, Žygintas. „Vilniaus Archeologijos Komisijos 1856–1858 M. Posėdžių Protokolai“. Bibliotheca Lituana 20 (spalio 25, 2012): 477-535. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15595.