MikelinskaitėAngelė. „Juozo Miltinio Autobiografijos: Tekstai Ir Kontekstai“. Bibliotheca Lituana 60 (gruodžio 20, 2019): 69-81. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16286.