KlietkutėJolanta. „Bajorų Mongirdų Genealogija“. Bibliotheca Lituana 60 (gruodžio 20, 2019): 121-147. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16289.