JasiūnienėGabrielė. „Genealoginiai ryšiai Žemaitijos Bajorų Heraldikos šaltiniuose XVI A. Antroje pusėje – XVIII A.“. Bibliotheca Lituana 60 (gruodžio 20, 2019): 148-166. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16292.