Railaitė-BardėAgnė. „Genealogija XIX amžiuje: Prievolė Ir Priemonė Versus Patyrimas Ir Emocija“. Bibliotheca Lituana 60 (gruodžio 20, 2019): 167-184. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/16293.