1.
Kažuro I, Grigonis E. Levas Vladimirovas ir senojo Vilniaus universiteto bibliotekos knygų grąžinimo peripetijos. BL [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];30:54-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15560