1.
Lobachevskaja O. Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. BL [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2022 m.sausio16 d.];30:152-65. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15567