1.
Žilys S. Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai. BL [Prieiga per internetą]. 2012 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo17 d.];20:123-54. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15583