1.
Cicėnienė R. Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis. BL [Prieiga per internetą]. 2012 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo17 d.];20:255-77. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15589